fbpx
Close

ต่อภาษีรถยนต์ใช้เงินกี่บาทแล้วทำอย่างไรในปี 2566

ต่อภาษีรถยนต์ใช้เงินกี่บาทแล้วทำอย่างไรในปี 2566 By เจ๊คำปุ่นรถมือสอง!!

ต่อภาษีรถยนต์ใช้เงินกี่บาทแล้วทำอย่างไรในปี 2566 By เจ๊คำปุ่นรถมือสอง!!

          การต่อภาษีรถยนต์เป็นกระบวนการที่คนหลายๆ คงสงสัยเกี่ยวกับเวลาและวิธีการที่ถูกต้องในการดำเนินการนี้ ภาษีรถยนต์เป็นส่วนหนึ่งของระบบภาษีที่ผูกมัดกับการใช้รถยนต์ในประเทศไทย การต่อภาษีรถยนต์มีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากการทำรายการไม่ถูกต้องหรือการละเลยในการชำระภาษีอาจส่งผลให้เกิดค่าปรับและความไม่สะดวกในอนาคตได้ ดังนั้น การทราบขั้นตอนและเวลาที่เหมาะสมในการต่อภาษีรถยนต์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเจ้าของรถยนต์ทุกคน

 

ต่อภาษีรถยนต์ใช้เงินกี่บาทแล้วทำอย่างไรในปี 2566 By เจ๊คำปุ่นรถมือสอง!!

ราคาอัตราเบี้ย พ.ร.บ

 1. 1. รถยนต์โดยสารที่นั่งไม่เกิน 7 คน 600 บาท/ปี
 2. 2. รถยนต์ 15 ที่นั่ง 1,100 บาท/ปี
 3. รถยนต์โดยสาร ไม่เกิน 20 ที่นั่ง 2,050 บาท/ปี
 4. รถยนต์โดยสาร 20 ที่นั่ง ไม่เกิน 40 ที่นั่ง 3,200 บาท/ปี
 5. รถยนต์โดยสารเกิน 40 ที่นั่ง 3,740 บาท/ปี
 6. รถยนต์ไฟฟ้า 600 บาท/ปี

ต่อภาษีช้าเสียค่าปรับเท่าไหร่

ต่อภาษีรถยนต์ใช้เงินกี่บาทแล้วทำอย่างไรในปี 2566 By เจ๊คำปุ่นรถมือสอง!!mplate (2)

เอกสารอะไรบ้างที่ใช้ต่อภาษี

 • – เล่มรถตัวจริงหรือสำเนา
 • – พ.ร.บ.รถยนต์ ที่ยังไม่หมดอายุ
 • – ใบรับรองการตรวจสภาพ
 • – เงินสำหรับอัตราภาษีรถตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 
ต่อภาษีรถยนต์ใช้เงินกี่บาทแล้วทำอย่างไรในปี 2566 By เจ๊คำปุ่นรถมือสอง!!

ค่าตรวจสภาพรถยนต์

       โดยรถยนต์ที่มาอายุการใช้งานเกิน 7 ปีแล้วต้องมีการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ที่ได้รับการรับจากกรมการขนส่งทางบก ซึ่งเจ้าของสามารถนำรถไปตรวจสภาพล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือน ก่อนถึงวันสิ้นอายุภาษีประจำปี โดยมีอัตราค่าตรวจสภาพ ดังนี้

 • – รถยนต์ที่มีน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2,000 กิโลกรัม คันละ 200 บาท
 • – รถยนต์ที่มีน้ำหนักรถเปล่าเกิน 2,000 กิโลกรัม คันละ 300 บาท
ต่อภาษีรถยนต์ใช้เงินกี่บาทแล้วทำอย่างไรในปี 2566 By เจ๊คำปุ่นรถมือสอง!!

Leave a Replay

ติดต่อเรา

ช่วงเวลาเปิดทำการ

8.00 – 18.00 น.

ออฟฟิศเปิดทำการเวลา 8.00 – 18.00น.

ทุกวันจันทร์-อาทิตย์

บริการให้คำปรึกษาออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง

สถานที่

16/2 หมู่4 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ทางหลวงชนบท 3009)

Line@ : @kumpuncar (มี@ ด้วยนะ) หรือ ลิ้งนี้  เจ๊คำปุ่นยูสคาร์

หรือติดต่อเซลของเรา

📲โทรศัพท์ : 082-8249164 เจ้คำปุ่น

📲โทรศัพท์ : 080-942663 ติ่วติ้ว

โพสล่าสุด

Follow Us